รับออกแบบ อินโฟกราฟฟิก

รับออกแบบ infographic ออกแบบรูปภาพสื่อความหมาย วิธีใช้
ขั้นตอน ใช้อธิบายเรื่องราวที่มีเนื้อหาซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
Standard 1,000 บาท
Info graphic 1 ชิ้น
แก้ไขงาน 2 ครั้ง
ไฟล์งาน jpg , png หรือ pdf
Premium 2,400 บาท
Info graphic 3 ชิ้น
แก้ไขงาน 2 ครั้ง/ชิ้น
ไฟล์งาน jpg , png หรือ pdf
Platinum 3,500 บาท
Info graphic 5 ชิ้น
แก้ไขงาน 2 ครั้ง/ชิ้น
ไฟล์งาน jpg , png หรือ pdf