การชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM

โอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM  เข้าบัญชีดังต่อไปนี้ หลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินด้านขวา

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
026-8-25333-5 บริษัท ดูอิท ยัวร์เว็บ จำกัด

313-2-76930-8 บริษัท ดูอิท ยัวร์เว็บ จำกัด

 

    ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิย์