รับออกแบบ โมชั่นกราฟฟิก

บริการผลิตงาน รับทำ Motion Graphic เปิดตัวสินค้า แนะนำบริการ แนะนำองค์กร ด้วยรูปแบบ Video Animation รูปแบบสากล ให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและชัดเจน
Begin 3,500 บาท
จำนวน 1 วิดีโอ
ความยาวของวิดีโอ 1 นาที/ต่อคลิปวิดีโอ
ตัวละครคาแรคเตอร์ 3 ตัว/ต่อคลิปวิดีโอ
มีเสียงดนตรีประกอบ
Standard 17,000 บาท
จำนวน 5 วิดีโอ
ความยาวของวิดีโอ 1 นาที/ต่อคลิปวิดีโอ
ตัวละครคาแรคเตอร์ 3 ตัว/ต่อคลิปวิดีโอ
มีเสียงดนตรีประกอบ
Premium 32,000 บาท
จำนวน 10 วิดีโอ
ความยาวของวิดีโอ 1 นาที/ต่อคลิปวิดีโอ
ตัวละครคาแรคเตอร์ 3 ตัว/ต่อคลิปวิดีโอ
มีเสียงดนตรีประกอบ
Platinum 43,500 บาท
จำนวน 15 วิดีโอ
ความยาวของวิดีโอ 1 นาที/ต่อคลิปวิดีโอ
ตัวละครคาแรคเตอร์ 3 ตัว/ต่อคลิปวิดีโอ
มีเสียงดนตรีประกอบ

ผลงาน MOTION GRAPHIC